Image Informartion systems

PACS løsning for sykehuse og veterinær samt andre klinikker

PACS løsning for sykehuse og veterinær

  • Effektiv bildehåndtering
  • Sikker dataoppbevaring i samsvar med GDPR
  • Forbedret pasientsikkerhet
  • Fleksibel løsning med mulighet for oppgradering og tillegg
  • Full integrasjon med eksisterende systemer

We challenge and
inspire to exceed expectations

PACS for sykehus og klinikker

Velg mellom en server- eller skybasert løsning for håndtering, lagring og distribusjon av medisinske bilder, som røntgen, CT, MR, PET, ultralyd og mammografi.

Oppnå økt effektivitet, forbedret pasientsikkerhet og tverrfaglig samarbeid som forbedrer diagnoseprosessen og pasientbehandlingen.

Våre fleksible løsninger tilpasses dine spesifikke behov og krav til bildehåndtering, uansett hvilket system eller modalitet du ønsker å integrere.

Kontakt oss i dag for ytterligere informasjon om hvordan våre PACS-løsninger kan optimalisere din kliniske praksis.

PACS løsning for sykehuse og veterinær
PACS løsning for sykehuse og veterinær

pacs for veterinær

Velg mellom en server- eller skybasert løsning for håndtering, lagring og distribusjon av medisinske bilder, som røntgen, CT, ultralyd og endoskopibilder for bruk i veterinærpraksis.

Oppnå økt effektivitet, pasientsikkerhet og bedre samarbeid som forbedrer diagnoseprosessen og dyrevelferden.

Våre løsninger tilpasses dine behov og krav til bildehåndtering, uansett hvilket system eller modalitet du ønsker å koble til i din veterinærpraksis.

Kontakt oss i dag for å lære mer om hvordan våre løsninger kan hjelpe deg som veterinær eller dyreklinikk.

dicom reader

DICOMReader er en DICOM-visningsprogram som eliminerer problemer med innlasting av pasientdata i ulike formater.

Den sikrer full lesbarhet av alle medisinske bildeformater og muliggjør enkel import av medisinske bilder til ethvert PACS-system.

PACS løsning for sykehuse og veterinær

Skal vi kontakte dIg?