SMART XR – Optimaliser røntgen med kunstig intelligens

x-ray intelligence at work

Forskjellen med og uten SmartXR

  • Redusert stråling til pasienten
  • Færre gjentakelser og manuelle prosesser
  • Raskere posisjonering
  • Enhetlig presentasjon av undersøkelsene
  • Justering og omplassering fra kontrollrommet

We challenge and
inspire to exceed expectations

Smartdose

Når det kommer til dose, one size does not fit all!

Det er ikke alltid lett å velge optimal dose, og å tilpasse eksponeringsparametrene etter pasientens størrelse kan være tidkrevende.

SmartDose bruker 3D-teknologi til å bestemme pasientens tykkelse og tilpasser deretter eksponeringsparametrene spesifikt til pasientens anatomi. Dette sparer tid i forhold til manuelle justeringer samtidig som det unngår gjentakelser som kan oppstå på grunn av feil eksponeringsinnstillinger.

Smartrotate

Ikke alle bilder tas i et røntgenrom der detektorene er plassert i en bucky. Enten det er ved pasientens seng eller i røntgenrommet, kan detektoren være snudd opp ned eller orientert i portrett- eller landskapsmodus. Det endelige bildet må deretter roteres for korrekt orientering gjennom manuell håndtering.

SmartRotate-funksjonen analyserer bildets innhold og roterer deretter bildet automatisk for korrekt presentasjon og diagnostisering.

Ved å redusere manuell etterbehandling sparer operatøren tid, slik at fokus kan rettes mot pasienten og kvaliteten.

Samtidig sikrer SmartRotate at bildene presenteres ensartet i PACS-systemet, noe som muliggjør bedre sammenligning med tidligere bilder.

Smartallign

Unngå å ta bilder på nytt på grunn av upassende plassering av detektoren i forhold til røntgenkilden. Med SmartAlign kan du se den nøyaktige vinkelen.

SmartAlign bruker avansert sensorteknologi for å gi kontinuerlig tilbakemelding om nøyaktigheten av justeringen mellom røntgenrøret og detektoren ved sengeliggende opptak eller undersøkelser uten bucky.

Dette gjør plassering og justering raskere, enklere og mer presis. Oppgrader utstyret ditt med SmartAlign i dag!

smartpositioning

Presis posisjonering av kollimeringsområdet kan være vanskelig, spesielt med store eller vanskeligstilte pasienter eller ved laterale opptak. Faktisk utgjør dårlig posisjonering 68% av avviste bilder.

SmartPositioning forbedrer dette ved hjelp av LiveVision-kameraet med intelligent overlegg av bildet som projiserer bildeområdet på pasientens kropp og viser det kollimerede området samt plasseringen av AEC-kamrene.

Minimer posisjoneringsfeil med SmartPositioning! Optimaliser røntgen med kunstig intelligens.

Digital Røntgen møter kunstig intelligens

kan du lette arbeidsbyrden din?

Skal vi kontakte dIg?