SMART XR – Optimer røntgen med kunstig intelligens

X-ray intelligence at work

Forskellen med og uden SmartXR

  • Reduceret stråling til patienten
  • Færre gentagelser og manuelle processer
  • Hurtigere positionering
  • Ensartet præsentation af undersøgelserne
  • Justering og positionering fra kontrolrummet

We challenge and
inspire to exceed expectations

Smartdose

Når det kommer til dosis, one size does not fit all!

Det er ikke altid nemt at vælge den optimale dosis, og at tilpasse eksponeringsparametrene efter patientens størrelse kan være tidskrævende.

SmartDose bruger 3D-teknologi til at bestemme patientens tykkelse og tilpasser derefter eksponeringsparametrene specifikt til patientens anatomi. Det sparer dig tid i forhold til manuelle justeringer, samtidig med at undgå gentagelser, der kan opstå på grund af forkerte eksponeringsindstillinger.

Smartrotate

Ikke alle billeder tages i et røntgenrum, hvor detektorerne er placeret i en bucky. Uanset om det er ved patientens seng eller i røntgenrummet, kan detektoren være vendt på hovedet, orienteret i portræt- eller landskabsretning. Det endelige billede skal derefter roteres til korrekt orientering med en manuel handling

SmartRotate funktionen analyserer billedets indhold og roterer derefter billedet automatisk for korrekt præsentation og diagnosticering.

Ved at reducere den manuelle efterbehandling sparer det operatøren tid og der kan fokuseres på patient og kvalitet.

SmartRotate sikrer samtidig at billederne præsenteres ensartet i PACS-systemet, hvilket muliggør bedre sammenligning med tidligere billeder.

Smartallign

Undgå at skulle tage billeder om på grund af en uhensigtsmæssig placering af detektoren i forhold til røntgenkilden. Med SmartAlign kan du se den præcise vinkel.

SmartAlign anvender avanceret sensorteknologi til at give løbende feedback om nøjagtigheden af justeringen mellem røntgenrøret og detektoren på sengeliggende optagelser eller undersøgelser uden bucky.

Dette gør placering og justering hurtigere, nemmere og mere præcis. Opgrader dit udstyr med SmartAllign i dag!

smartpositioning

Præcis positionering af kollimeringsområdet kan være vanskeligt, især med store eller svært stående patienter eller ved laterale optagelser. Faktisk udgør dårlig positionering 68% af afviste billeder.

SmartPositioning forbedrer dette via LiveVision kameraet med intelligent overlejring af billedet, der projicerer billedområdet på patientens krop og viser det kollimerede område samt placeringen af AEC kamrene.

Minimer positioneringsfejl med SmartPositioning!

Optimer røntgen med kunstig intelligens

Digital Røntgen møder kunstig intelligens

kan du lette din arbejdsbyrde?

Skal vi kontakte dIg?