Kvalitetskontroll

Mätutrustning och fantom

Mätutrustning – Black Piranha

Använd din tablet/laptop för att läsa resultat via enklaplug n play

KRAFTFULL OCH ANVÄNDARVÄNLIG


Mätutrustning – Cobia Smart

Läs resultat direkt på skärmen.

LÄTT ATT ANVÄNDA


Fantom – TOR CDR

QA Fantom till CR och DR röntgenutrustning


Fantom – TOR 18FG

QA Fantom tillgenomlysning