MUSICA3

THE DIAGNOSIS IS IN THE DETAIL

  • Knivskarpa röntgen- och fluoroskopibilder
  • Optimala bildresultat varenda gång utan manuell efterbearbetning
  • Upp till 60 % lägre dos

Huvudsyftet med alla röntgenundersökningar är att ställa korrekt diagnos där användbarheten för röntgenbilden naturligtvis spelar en viktig roll.Röntgenbildernas kvalitet avgörs i första hand av kvaliteten på CR-kassetten eller DR-detektorn samt bildbehandlingsprogrammet.Med Agfas patenterade bildbehandlingsprogram MUSICA – MUlti-Scale Image Contrast Amplification – som delar in bilderna i olika lager och därefter framhäver kontrasterna i vart och ett av dessa, så kan bilden avslöja detaljer av potentiellt klinisk relevans, som annars skulle vara dolda.Du får med andra ord nästa generation av röntgenbilder med möjlighet för att se mer och därmed diagnostisera med större säkerhet.

0001017A
0001018A
0001005A
0001006A
Pediatric
Pediatric MU3
Knee
Knee MU3
Abdomen
Abdomen MU3

I motsats till andra röntgensystem påverkas bildkvaliteten i MUSICA3 inte av kollimering, kroppsdelar eller patienten själv.Du får enastående bildkvalitet varje gång utan behov för manuell efterbearbetning eftersom MUSICA3 hämtar nödvändiga parametrar direkt från bilden.Du spar tid och får en utmärkt bildkvalitet – oavsett vem som har tagit bilden och patientens fysiska egenskaper.

Förbättringen av bildkvaliteten beror inte på en ökad dos.Tvärtemot uppnås den bättre bildkvaliteten samtidigt som dosen kan minskas.
Studier med CsI-detektorer och MUSICA3 har visat att dosen kan reduceras med upp till 60 % i jämförelse med traditionella BaFBr (PIP) CR-kassetter.

Resultaten baseras på den oberoende studien av Frost & Sullivan (2016):”Raising the Bar by Lowering the Dose:No-compromise Digital Radiography Improves Image Quality and Keeps the Dose as Low as Reasonably Achievable:A Win-win Value Proposition for Providers and Patients” (Höja ribban genom att sänka dosen: Digital radiografi utan kompromisser förbättrar bildkvaliteten och håller dosen så låg som rimligen är möjligt: Ett fördelaktigt värdeförslag för leverantörer och patienter’

LÄGRE DOS DÄR DET ÄR VIKTIGAST
Pediatriska och neonatala patienter

DuMeds premiumröntgenlösningar levereras alla med Agfas patenterade bildbehandlingsprogram MUSICA3.Du kan alltid kontakta oss för att få titta på bilder och prata om vilket röntgensystem som passar dina behov bäst.

Bättre bildkvalitet för svåra områden:

  • Balanserad visning av mjukvävnad och överlappande skelettstrukturer
  • Visualisering av små detaljer i buken
  • Verklighetstrogen representation av ortopediska implantat med tydliga gränser för benvävnad
  • Hög detaljnivå för mediastinum
  • Skarpa trabecular-mönster

Vi ser fram emot att träffa dig i 2020

KONTAKT

DuMed Sverige AB
Sjöflygvägen 35E
183 62 Täby
Sverige

Tlf.: +46 (0) 722227900 
E-mail: info@dumedgroup.com
VAT: SE559186-4003

SERVICE

Behöver du snabb och professionell service för din röntgenutrustning eller vill du bara ha lite mer information om hur vi arbetar så får du gärna ringa oss.

YOUR XPERT IN XRAY

DuMed har mer än 25 års erfarenhet av att installera och serva röntgenutrustning. Vi lägger stor vikt vid att alltid erbjuda våra kunder rätt produkter för deras behov. DuMed vill vara din föredragna partner för röntgen!