Cookie- och integritetspolicy för DuMed Sverige AB

Introduktion

När du besöker vår webbplats samlas information om dig in, vilket används för att anpassa och förbättra vårt innehåll samt för att öka värdet av annonserna som visas på sidan. Om du inte vill att information ska samlas in bör du radera dina cookies (se anvisningar) och avstå från vidare användning av webbplatsen. Nedan har vi förklarat vilken information som samlas in, deras syfte och vilka tredje parter som har tillgång till dem.

Cookies

Webbplatsen använder ”cookies”, vilket är en textfil som lagras på din dator, mobil eller liknande enhet med syfte att känna igen den, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som virus.

Det är möjligt att radera eller blockera cookies. Se anvisningar: http://minecookies.org/cookiehandtering

Om du raderar eller blockerar cookies kan annonser bli mindre relevanta för dig och dyka upp oftare. Du kan också riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt samt att du inte kan få tillgång till viss innehåll.

Personuppgifter

Allmänt

Personuppgifter är alla typer av information som på något sätt kan kopplas till dig. När du använder vår webbplats samlar och behandlar vi ett antal sådana uppgifter. Det sker till exempel vid vanlig tillgång av innehåll, om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, vid annan användning av tjänster eller vid köp via webbplatsen.

Vi samlar och behandlar vanligtvis följande typer av uppgifter: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats samt vilka sidor du klickar på (intressen). I den utsträckning du själv ger uttryckligt samtycke och själv anger information behandlas också: namn, telefonnummer, e-postadress, adress och betalningsinformation. Detta kommer vanligtvis att ske i samband med skapande av inloggning eller vid köp.

Säkerhet

Vi behandlar dina personuppgifter säkert och konfidentiellt i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive dataskyddsförordningen och databeskyddelsesloven.

Dina uppgifter kommer endast att användas för det syfte de samlats in för och kommer att raderas när detta syfte har uppfyllts eller inte längre är relevant.

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina uppgifter raderas, offentliggörs, förloras, försämras eller kommer till obehörig kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagstiftningen.

Syfte

Informationen används för att identifiera dig som användare och visa dig annonser som är mest sannolikt relevanta för dig, att registrera dina köp och betalningar och att kunna leverera de tjänster du efterfrågar, till exempel att skicka ut ett nyhetsbrev. Utöver detta använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehåll.

Lagringsperiod

Informationen lagras under den tid som tillåts enligt lagstiftningen, och vi raderar den när den inte längre är nödvändig. Perioden beror på informationens karaktär och bakgrund för lagring. Det är därför inte möjligt att ange en allmän tidsram för när information raderas.

Utlämnande av uppgifter

Data om din användning av webbplatsen, vilka annonser du tar emot och eventuellt klickar på, geografisk plats, kön och ålderssegment med mera vidarebefordras till tredje part i den utsträckning dessa

Vidarebefordran av personuppgifter som namn och e-post etc. kommer endast att ske om du ger ditt samtycke till det. Vi använder endast databehandlare inom EU eller i länder som kan ge dina uppgifter adkvat skydd.

Insyn og klagomål

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig i en vanligt format (dataportabilitet). Du kan också när som helst invända mot användningen av uppgifterna. Du kan också återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter. Om de uppgifter som behandlas om dig är felaktiga, har du rätt att få dem rättade eller raderade. Du kan vända dig till: info@dumedgroup.com om detta. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att kontakta Datatilsynet.

Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter eller att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter, kan du också skicka en begäran om detta till den ovanstående e-postadressen.

Utgevare

Webbplatsen ägs och publiceras av:

DuMed Sverige AB
Sjöflygvägen 35E
183 62 Täby
Telefon: 072 222 7900
Email: info@dumedgroup.com

Senaste revision: 14 mars 2023