Personuppgifts-policy för DuMed Sverige AB

Vi samlar bara in personuppgifter när det är relevant för oss och vi kommer endast att samla in personuppgifter om det är relevant för din aktivitet hos DuMed Sverige AB.

Vid insamling, bearbetning och användning av dina personuppgifter följer vi alltid alla relevanta lagar och bestämmelser.

Vi kommer endast att lagra dina personuppgifter så länge som vi antingen är juridiskt skyldiga att göra det eller så länge det är relevant för det ändamål som de samlades in för.

information som vi samlar in

Om du vill köpa och ta emot en produkt eller tjänst från oss behöver vi samla in vissa personuppgifter för att kunna genomföra transaktionen och för att kunna erbjuda våra tjänster. Vi kan använda cookies för att hålla koll på innehållet i din kundvagn medan du använder vår webbshop.

Vi kan samla in information som namn, e-postadress, postadress, leveransadress (om annan än postadress), telefonnummer och betalningsinformation.

DuMed Sverige ab samlar in och behandlar dina personuppgifter när du gör följande:

– Besöker vår hemsida

– Skickar frågor, klagomål eller feedback till oss

Ansvarig för behandling av personuppgifter

Den som är ansvarig för insamling, behandling och användning av dina personuppgifter på www.dumedgroup.com är DuMed Sverige AB, Sjöflygvägen 35E, 183 62 Täby, org. nr. SE5591864003.

Behandlingsgrund och Syfte

Vi samlar in dina vanliga kontaktuppgifter som namn och adress för att kunna leverera den produkt eller tjänst som du har köpt från oss. Vi samlar in din e-postadress för att kunna skicka en orderbekräftelse och en leveransbekräftelse.

Dina uppgifter (utom din e-postadress om du har samtyckt till behandling för att ta emot erbjudanden) kommer att raderas 3 år efter att du har mottagit din vara eller tjänst.

Andra mottagare av personuppgifter

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part och vi överför inte dina personuppgifter till tredjeländer.

Vi har vår webbplats hos Dataspecialisten, som fungerar som vår databehandlare. All persondata som du uppger på vår webbplats kommer att lagras i Dataspecialistens datacenter.

Vi använder externa företag som leverantörer för att leverera våra tjänster på bästa sätt. Dessa externa leverantörer är databehandlare och behandlar ibland personuppgifter i samband med att de levererar tjänster till oss. Våra databehandlare behandlar endast personuppgifter efter våra instruktioner och i enlighet med lagkraven för databehandlare.

Vi har ingått databehandlaravtal med våra databehandlare, vilket är vår garanti för att de följer tillämpliga regler om skydd av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Som registrerad person har du ett antal rättigheter som vi alltid må säkerställa uppfylls. Du har rätt att begära följande av oss:

• Att få tillgång till och korrigera/ändra dina personuppgifter

• Att få dina personuppgifter raderade

Utöver detta har du rätt att protestera mot behandlingen av dina personuppgifter och du har rätt att lämna in klagomål till en dataskyddsmyndighet.

Om du inte längre önskar att vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill begränsa behandlingen av dina personuppgifter kan du också skicka en begäran till vår e-postadress info@dumedgroup.com.

Senaste revision: 14 mars 2023