MUSICA3 – Hög bildkvalitet för exakt diagnos

THE DIAGNOSIS IS IN THE DETAIL

0001013A+14A
0001017A+18A
0001005A+6A
abdomen-comparison
knee-comparison
previous arrow
next arrow
0001013A+14A
0001017A+18A
0001005A+6A
abdomen-comparison
knee-comparison
previous arrow
next arrow
  • Skarpa röntgen- och fluoroskopibilder
  • Optimal bildutdata varje gång utan manuell efterbearbetning.
  • Upp till 60% lägre dos

We challenge and
inspire to exceed expectations

Bättre bildkvalitet i svåra områden:

  • Balanserad visning av mjukvävnad och överlappande benstrukturer.
  • Visualisering av små detaljer i buken.
  • Verklig representation av ortopediska implantat med tydlig benavskiljning.
  • Hög detaljnivå i mediastinum.
  • Skarpa trabekulära mönster.

Målet med varje röntgenundersökning är att ställa en korrekt diagnos, där användbarheten av röntgenbilden naturligtvis spelar en väsentlig roll. Kvaliteten på en röntgenbild bestäms främst av kvaliteten på CR-kassetten eller DR-detektorn samt bildbehandlingsprogramvaran. Med Agfas patenterade bildbehandlingsprogramvara MUSICA – MUlti-Scale Image Contrast Amplification –, som bryter ned bilden i flera lager för att framhäva kontrasterna i varje lager och sedan sammanfogar lagren, kommer bilden att avslöja detaljer av potentiell klinisk relevans som annars skulle vara dolda. Med andra ord får du nästa generations röntgenbilder som ger dig möjlighet att se mer och därmed ställa diagnoser med större precision.

Förbättring av bildkvaliteten uppnås inte genom att öka dosen. Tvärtom uppnås bättre bildkvalitet samtidigt som dosen minskas. Studier har visat att dosen med CsI-detektorer och MUSICA3 kan minskas med upp till 60% jämfört med traditionella BaFBr (PIP) CR-kassetter.

Resultaten stöds av den oberoende studien av Frost & Sullivan (2016): ”Raising the Bar by Lowering the Dose: No-compromise Digital Radiography Improves Image Quality and Keeps the Dose as Low as Reasonably Achievable: A Win-win Value Proposition for Providers and Patients”.

LÅG STRÅLDOS DÄR DET VERKLIGEN BETYDER NÅGOT

Pædiatriska och neonatala patienter

Skal vi kontakte dIg?