SMART XR – Optimera röntgen med artificiell intelligens

x-ray intelligence at work

skillnad med och utan smartxr

  • Minskat strålning för patienten
  • Färre upprepningar och manuella processer
  • Snabbare positionering
  • Jämn presentation av undersökningarna
  • Justering och ompositionering från kontrollrummet

We challenge and
inspire to exceed expectations

Smartdose

När det gäller dose, one size does not fit all!

Det är inte alltid lätt att välja optimal dos och att anpassa exponeringsparametrarna efter patientens storlek kan vara tidskrävande.

SmartDose använder 3D-teknologi för att bestämma patientens tjocklek och anpassar sedan exponeringsparametrarna specifikt för patientens anatomi. Det sparar tid genom att undvika manuella justeringar samtidigt som det minskar upprepningar som kan uppstå på grund av felaktiga exponeringsinställningar.

Smartrotate

Inte alla bilder tas i ett röntgenrum där detektorerna är placerade i en bucky. Oavsett om det är vid patientens säng eller i röntgenrummet kan detektorn vara vänd upp och ner eller orienterad i porträtt- eller landskapsläge. Den slutliga bilden måste då roteras för korrekt orientering genom manuell hantering.

SmartRotate-funktionen analyserar bildens innehåll och roterar sedan automatiskt bilden för korrekt presentation och diagnos.

Genom att minska behovet av manuell efterbehandling sparar det tid för operatören och fokus kan läggas på patienten och kvaliteten.

SmartRotate säkerställer också att bilderna presenteras enhetligt i PACS-systemet, vilket möjliggör bättre jämförelse med tidigare bilder.

Smartallign

Undvik att behöva ta om bilder på grund av felaktig placering av detektorn i förhållande till röntgenkällan. Med SmartAlign kan du se den exakta vinkeln.

SmartAlign använder avancerad sensorteknologi för att ge kontinuerlig återkoppling om noggrannheten i justeringen mellan röntgenröret och detektorn vid sängliggande undersökningar eller undersökningar utan bucky.

Detta gör placering och justering snabbare, enklare och mer exakt. Uppgradera din utrustning med SmartAlign idag!

smartpositioning

Precis positionering av kollimeringsområdet kan vara svårt, särskilt med stora eller svårt stående patienter eller vid laterala bilder. Faktum är att dålig positionering utgör 68% av avvisade bilder.

SmartPositioning förbättrar detta genom LiveVision-kameran med intelligent överlagring av bilden, vilket projicerar bildområdet på patientens kropp och visar det kollimerade området samt placeringen av AEC-kamerorna.

Minska felaktig positionering med SmartPositioning!

Optimera röntgen med artificiell intelligens

Digital röntgen möter artificiell intelligens

kan du underlätta din arbtsbörda?

Skal vi kontakte dIg?