Image Informartion systems

PACS lösningar for sjukhus, veterinärer och andra kliniker

PACS-lösningar för sjukhus och veterinärer

PACS-lösningar för sjukhus och veterinärer

picture archiving and communication system

  • Effektiv hantering av bilder
  • Säker datalagring som uppfyller GDPR
  • Förbättrad patientsäkerhet
  • Flexibel lösning med möjlighet till uppgraderingar och tillägg
  • Full integration med befintliga system

We challenge and
inspire to exceed expectations

PACS för sjukhus och kliniker

Välj mellan en server- eller molnbaserad lösning för hantering, lagring och distribution av medicinska bilder såsom röntgen, CT, MR, PET, ultraljud och mammografi.

Få ökad effektivitet, förbättrad patientsäkerhet och tvärvetenskapligt samarbete som förbättrar diagnosprocessen och patientvården.

Våra flexibla lösningar anpassas efter dina specifika behov och krav för bildhantering, oavsett vilket system eller modalitet du vill integrera.

Kontakta oss idag för mer information om hur våra PACS-lösningar kan optimera din kliniska praxis.

pacs för veterinär

Välj mellan en server- eller molnbaserad lösning för hantering, lagring och distribution av medicinska bilder såsom röntgen, CT, ultraljud och endoskopibilder för användning inom veterinärpraxis.

Uppnå ökad effektivitet, patientsäkerhet och bättre samarbete som förbättrar diagnosprocessen och djurvälfärden.

Våra lösningar anpassas efter dina behov och krav för bildhantering, oavsett vilket system eller modalitet du vill ansluta till i din veterinärpraxis.

Kontakta oss idag för mer information om hur våra lösningar kan hjälpa dig som veterinär eller veterinärklinik.

dicom reader

DICOMReader är en DICOM-visningsprogram som eliminerar problemen med att läsa in patientdata i olika format.

Den säkerställer full läsbarhet för alla medicinska bildformat och möjliggör enkel import av medicinska bilder till vilket PACS-system som helst.

SKAl VI Kontakte DiG?