MUSICA3

THE DIAGNOSIS IS IN THE DETAIL

Høy bildekvalitet for nøyaktig diagnose

Høy bildekvalitet for nøyaktig diagnose

0001013A+14A
0001017A+18A
0001005A+6A
abdomen-comparison
knee-comparison
previous arrow
next arrow
0001013A+14A
0001017A+18A
0001005A+6A
abdomen-comparison
knee-comparison
previous arrow
next arrow
  • Skarpe røntgen- og fluoroskopibilder
  • Optimal bildeoutput hver gang uten manuell etterbehandling
  • Opptil 60% lavere stråledose

We challenge and
inspire to exceed expectations

FORBedreT bildekvalitet i vanskelige områder:

  • Balansert visning av mykt vev og overlappende knokkelstrukturer.
  • Visualisering av små detaljer i abdomen
  • Presis representasjon av ortopediske implantater med tydelig beinseparasjon.
  • Høy detaljgrad i mediastinum.
  • Skarpe trabekulære mønstre

Målet med enhver røntgenundersøkelse er å stille en nøyaktig diagnose, hvor kvaliteten på røntgenbildet spiller en avgjørende rolle. Kvaliteten på et røntgenbilde avhenger hovedsakelig av CR-kassetten eller DR-detektoren og bildebehandlingsprogramvaren. Med Agfas patenterte bildebehandlingsprogramvare MUSICA – Multi-Scale Image Contrast Amplification – som segmenterer bildet i flere lag for å fremheve kontrastene i hvert lag og deretter kombinerer lagene, avdekkes detaljer av potensiell klinisk relevans som ellers ville vært skjulte. Du får med andre ord neste generasjons røntgenbilder som gir deg muligheten til å se mer og dermed stille diagnoser med større presisjon.

Forbedring av bildekvaliteten oppnås uten økt stråledose. Tvert imot oppnår man bedre bildekvalitet samtidig som stråledosen reduseres.

Studier har vist at dosen kan reduseres med opptil 60 % ved bruk av CsI-detektorer og MUSICA3, sammenlignet med tradisjonelle BaFBr (PIP) CR-kassetter.

Resultatene støttes av den uavhengige studien utført av Frost & Sullivan (2016): “Raising the Bar by Lowering the Dose: No-compromise Digital Radiography Improves Image Quality and Keeps the Dose as Low as Reasonably Achievable: A Win-win Value Proposition for Providers and Patients.”

REDUSERTE STRÅLEDOSER DER DET VIRKELIG BETYR NOE

Pædiatriske og neonatal paSienter

SKAl VI Kontakte DiG?